Referat

Retur

Referat af staldmøde den 13. januar 2007

Tilstede var Dianna, Anita K, Mette, Giovanna, Sabine, Karen og Anita W.

Først en kort præsentation.
Der blev foreslået en rengøringsvagt, hvor man gør rent på toilettet og i sadelrummet. At købe toiletpapir går på omgang

Anita W vil forsøge at skaffe en tavle til den bagerste stald, hvor man kan skrive beskeder på. Evt. sæt bord og stole op, så der kom en hyggekrog.
Mette kom med et ønske om at der kom en ”våge-lampe” op i den bagerste stald, som i den øverste stald. Bosse vil sætte sådan en op, når han får tid.
Mette vil undersøge, om vi kan få leveret gulerødder. 
Hvis man lukker hestene på longebanen eller sygefolden, skal man huske at fjerne spande og rester af wrap, hvis man har givet sin hest det.
Sabine står for bestilling af wrap og havre hos Christian. Man skal afgive sin bestilling til Sabine senest fredag og afregne med hende. Christian kommer hver mandag med varerne.
Anita W bestiller frøgræs til foldene. Vi deler betalingen mellem antal heste. Der skal lægges frøgræs på foldene til hver dag. Læg det i bunker fordelt på folden, så alle heste kan få og læg det ikke i mudder eller lige ved indgangen.
Sabine mindede om at man tømmer spanden under vandhanen, så den ikke løber over. Sørg for at slukke vandhanen hel, så den ikke drypper.
Hvis lyset går ud, tændes det ved relæet i følboksen. Tryk knappen længst til højre op.

Hverdagsregler blev ridset på:
Når du har muget, fej staldgang og rev ved møddingen, så der er pænt og rent til den næste.
Fjerne halm og skidt foran stalddørene, ellers tørres jorden aldrig.
Husk at luk døren ved fyrrummet, så varmen ikke forsvinder fra sadelrummet.
Håndtaget skal lige vippes op en ekstra gang.
Sluk lyset i stalden og foderrummet efter jer. Når du er den sidste der går, check venligst lyset er slukket.
Når man har fodret aften, skriv tidspunktet på tavlen i foderrummet – hvis der mangler foder til nogle heste, skriv lige hestens navn på tavlen, så ejeren bliver opmærksom på dette.
Al parkering foregår på parkeringspladsen ved græsfolden. Ikke ved stuehuset. Forsøg gerne at holde pænt. Man er selvfølgelig velkommen til at holde foran stalddøren, når man skal læsse af.
Anita W havde en bøn, om at man respektere privatlivet – så når Bosse og hun er gået ind i ”privaten”, vil man kun kontaktes via telefon, allerhelst via sms. Medmindre selvfølgelig en hest er syg eller sådan.
Inden man lukker ud:
Check først på tavlen om alle heste skal ud, luk hestene ud, tænd for strømmen, fej begge staldgange og luk boksdørene.
Når man lukker ind:
Luk alle hest ind, hæng leddene op, så hestene ikke træder på dem, luk træleddene, så de ikke bliver ødelagt i blæsten. Fyld vand op foldene, sluk strømmen, foder i begge stalde.
Man har en foldvagt pr. hest pr uge. Man skriver sig på foldlisten i foderrummet senest lørdag – for den kommende uge.
Hvis man bliver forhindret i at ”tage” sin vagt, skal man finde en afløser eller kontakte Anita W. Man må ikke strege andre uden at have talt om det. Hvis man skal på ferie eller lign, kan man bytte vagter, så man tager ekstra ugen før/efter.
Man skal lukke ud senest kl. 10, medmindre himmel og hav står i et. Hestene tages ind vinter ved 15-16 tiden, sommer ved 17-18 tiden. Hvis man – af forskellige årsager – bliver nød til at tage ind tidligere eller senere en gang i mellem, er det selvfølgelig i orden. Hvis det er et møgvejr, tag gerne ind tidligere. Lad aldrig en hest stå alene på folden.
Hvis vi ikke er heste nok til at fylde de 14 foldvagter, håber jeg, at vi kan hjælpe hinanden med at tage en ekstra tørn.

Referat af staldmøde den 28. august 2004

Mugning:
Man skal begrænse det rene halm i udmugningen. Man køre op for enden rampen og tipper der hvor der ikke er lavet en kant, så møget ryger ned på den anden side.
Rampen skal fejes efter hver mugning, der skal rives på pladsen og gangene skal fejes. Husk også rummet med kværnen.
 

Vedligeholdelse af staldgangen:
Når man har sadlet op og rider ud skal man: Lukke boksdøren, så andre kan komme forbi. Man henstiller til, at man fjerner skidt og møg (hår, hovsnavs og hestepære), og i det mindste fejer møget til side inden man rider ud. Grimerne må ikke side i kæderne.
Når man kommer ind og sadler af skal sadel og hovedtøj over i sadelrummet med det samme og man skal feje og rydde op efter sig. Når man klipper hestene, skal hår i skraldespanden.

Smedemøg og søm skal i skraldespanden med det samme. Det er farligt for hestene.

Man skal kun vaske hestene inde hvis det er absolut vigtig, ugentlig rengøring skal foregå udendørs.

Oprydning når man er færdig, tag og rydde op efter jer! Man henstille til at når man låner af andre ting så aflevere man tingene, også hvis det er småting som en engangsklud, en gang sæbespåner eller andet.

Hvad skal vi gøre for at få tømt skraldespandene og rengøring på toilet, det kan ikke være Lonnies tur hver gang? Skal vi have en duks ordning eller en aften om måneden hvor vi rydder op? På indlukningssedlen kan man skrive sig på til fejning i sadelrum og aftøringen af toilet samt tøm skraldespand.
 

Døren til sadelrummet og forgangen skal være lukket hele året rundt.
Hvis der skal luftes ud i sadelrummet er det muligt at åbne vinduet.
Pas på vinduet hænger skævt…
 

Ud og indluk:
Hestene skal helst ud inden kl. 10.00

Hvis man har reddet lukker man ikke sin hest ud få fold efter kl. 15.00.

Man meddeler, at nu lukker man heste ind og så skal der ikke være heste på staldgangen når hestene skal ind.
Heste på staldgangen må for en kort periode ind i boksen.
Det har fungeret rigtigt godt hele sommeren at dem der har været i stalden har givet en hånd med når der lukkes ind.
 

Når man fodre, hælder man op til alle heste og man spørger om folk skal ud og ride.

Vand på foldene. Den der lukker ind fylder vand på foldene. Man fylde de grønne ½ op. Og de andre skal fyldes helt. De skal fyldes hver dag også selv om der er meget vand i dem.
 

Hvor mange ud og indluk forventes det at man har pr hest, man har i stalden:
En foldordning eller rengøringsordning pr. uge pr. hest.

Husk at læse på tavlen inden i lukker ud. Skriv aftenfodringstidspunkt på tavlen.

Man skal lade leddet til foldene stå åben når man har lukket heste ind og det er vigtigt at man hænge ledet op i en anden snor så den ikke ligger på jorden. Det slider på snoren og er farligt for hestene. Når man opdager et led der er i stykker skriver man der på tavlen så laver Bosse det.
 

Springbanen:
Bommene må ikke ligge på jorden natten over, de rådner. Husk altid at lukke leddet, så hængslerne ikke bliver skæve.
Referent Ole Gerhøj

 

Tilstede: Bodil, Peter, Sofie, Winnie, Ole, Louise, Karina, Karen, Bosse, Lonnie, Hans Peter, Terese, Birgit, Camilla, Sidsel og Anita (ref.).

1)      Husk at rydde op efter jer selv og børn – når I har drukket kaffe eller kakao, smid krus ud eller vask krusene op. Fremover bruges en hylde på reolen som ”køkkenbord” – ikke Anitas hvide kommode (alt hvad der står på kommoden bliver smidt ud). Kaffemaskinen, der står ved toilettet, må meget gerne bruges – husk at smide filter ud og skylde kanden efter brug.

2)      Et surt opstød! Det er meget vigtigt med en mødding-kultur. Når I muger ud, skal I køre møget HELT OP PÅ MØDDINGEN. Det er forbudt at læsse af nede på jorden. Når man har læsset af – jævner man sin bunke, så næste der muger ud - kan læsse af. Hvis ikke - får man lavet en mur rundt om bræddet og det er umuligt for næste at læsse af. Husk ALTID AT RIVE når I har muget ud og feje staldgangen samt slisken i ponystalden.

3)      Husk at feje staldgangen når I har taget halm og feje det løse halm sammen. Dette gælder i sær, hvis man tager fra bigballerne.

4)      Nogle af bigballerne har mugne områder. Når I tager af dem, så smid det dårlige halm ud når I støder på det, lad det ikke ligge til den næste der kommer og skal bruge halm!

5)      Hvis man føler, at man måske ikke har tid til at hjælpe med nogle af de fælles ting fx at tage bigballer ind – er man altid meget velkommen til at tage frøgræsballer ind til foldene. Hver weekend skal 14 baller ind og stables mellem Mahjong og Amalies boks.

6)      Et tips og godt råd. Check jeres vandkop hver dag, vaske den og området omkring ofte, så din hest får rent frisk vand.

7)      Bosse har tilmeldingsblanketter og girokort til KAR, hvis man ønsker at blive medlem.

8)      Bodil orienterede, at man kan købte ridehuskort hos Irene på Ejbyvej. Det koster 300 kr. pr. mrd. pr. ekvipage – har man flere heste koster den efterfølgende hest 100 kr. Ridehuset er 20x60m, man rider af stien til Ejbyvej, drejer til højre, så ligger det ca. 500 m fremme.

9)      Bosse efterlyste ønsker:

Bodil foreslog et vandspiltov uden for ved møddingen. Bosse fortalte, at der skal graves og lægges sten som dræn. Vi vil forsøge at lave det, så snart det bliver varmere.

Birgit foreslog, at vi fik isoleret taget i den bagerste stald – evt. med fælles hjælp og betaling. Ole vidste et sted, hvor der lå nogle rockwall-måtter og ville undersøge en pris. Hvis det kan lade sig gøre, finder vi en fælles arbejdsdag og sætter måtterne op.

Birgit efterlyste et træled på longebanen, så de to små ponyer kunne gå der fast i en periode.

Anita ser frem til at også folden ved siden af ridebanen får træled.

10)  Karen oplyste om vores hjemmeside www.aavang.com. Alle er velkomne til at komme med en historie, indlæg, billeder – gerne en beskrivelse af jeres hest og jer selv – så lægges dette på siden.

11)  Karen sætter en seddel op på tavlen, hvor man kan skrive sig på, hvis man ønsker at bestille gulerødder. Man betaler før der bestilles. Nærmere følger. 

Hvis man har en part på sin hest eller får familie til at passe hesten – SKAL MAN SØRGER FOR AT SÆTTE disse folk ind i reglerne.

Referat af staldmøde den 16. november 2003
Tilstede: Trine, Louise, Peter, Michelle, Bodil, Sofie, Lonnie, Terese, Winnie og Anita (ref.)

Indluk af heste fra foldene
Aftalen er at Michelle, Marianne eller Peter tager Bolette ind fra folden, inden de andre heste slippes løs i løbegangen. Man må gerne minde dem om det, hvis de er der. Ellers må man trække hende ind – en ide er at lade hende blive på folden, mens de andre bliver lukket ind. Bare husk at tage hende ind. Ingen heste må gå alene på foldene.

Det blev gentaget og besluttet igen, at hvis man er i stalden, når andre lukker ud eller tager ind – giver man et nap med, hvis muligt. I sær kan man godt tage sin egen hest ind, hvis man ikke fx rider, muger ud eller andet.

Et nyt problem er kommet. En person blev næsten sparket ned, da vedkommende trak heste ind, og en knap så venlig hest stod bundet på staldgangen og sparkede. Man skal fjerne sine heste fra staldgangen, hvis den, der lukker heste ind ønsker det. Alle boksene er heldigvis så store, så vi godt kan strigle og sadle op i dem. 

Når man tager heste ind, skal man altid fylde alle karrene helt op. Ellers er det altid de samme personer, der står med tre tomme kar hver gang.

Der blev opfordret til at alle tager sin tørn med udluk i hverdagene. Pt er det kun Bodil, Marianne og Anita, der står ekstra tidligt op, kommer for sent på arbejde og må blive længere på arbejdet – for at have tid til at lukke ud. Opfordringen lød på, at de andre personer 1-2 gange om måneden ”ofre sig” og lukker ud. Måske skal man møde senere en dag, er ”syg”, har en feriefridag, skal i skole. Det er også okay, hvis man har tidligt fri en dag, kan lukke ud ved middagstid eller tidlig eftermiddag – hellere det end at det ender med, at ingen vil lukke ud og hestene må blive inde hele dagen.

Rode-/huskeseddel
Det er kun de voksne der fremover skriver syndere på vores ”rodeseddel”. På den måde undgår vi, at de unge bliver uvenner over det. Hvis muligt, skal man lige minde personen om sit ”fejltrin”, inden man skriver vedkommende på sedlen.

Skraldespandene
En lille opsang. Husk at fylde jeres affald i sække og ikke bare smide tomme sække m.m. oven på de andre sække. (hvis jeg finder synderen, smider jeg fremover jeres affald ind i boksene… grrrrhhh). Det er ulækkert, at jeg skal stå og rode med jeres gamle sække, Milas affald, kakaokrus m.m. Evt. smid jeres plastik fra wrapballer i Bosses tønde, hvor han brænder af. Lad være med at fylde skraldespanden med en stor portion wrapplastik – uden at skifte sæk. 

Uro i stalden
Vi er alle enige om, at der ikke må være råben og vild leg i staldene. De unge kan godt til tider føle sig forfulgt, nu må de snart ikke grine i staldene mere – sådan skal det selvfølgelig ikke ende. Det blev besluttet, at når de voksne eller de unge selv siger stop – stopper legen. Når vi har ”besøg” af smede, dyrlæger m.m, er al leg og råben totalt forbudt i begge stalde også lige ud foran stalddørene. Det har desværre været to episoder, hvor to smede blev temmelig forstyrret og hestene blev urolige.

Tak til Peter og Sofie for æbleskiver, kakao og flødeboller….                                     

Referat af staldmøde den 14. september 2003

1)      Kort gennemgang af halmordningen og hvem, der ønsker at deltage.

2)      Vi blev enige om, at lørdag den 11. oktober + søndag den 12. oktober formiddag samles vi og i fælles skab få ordnet nogle ting på Aavang.

Følgende forslag blev drøftet:
Oprydning, opsætning af ekstra sadelknægte + flytning af stikkontakten i sadelrummet.

Mal springbomme - Lav gulvet i den øverste stald - Vandkopper i
ponystalden

Kalke væggene, primært i den øverste stald. Den nederste stald fik en tur sidste sommer. 

3)      Enighed om en pris for foldfrøgræs på 30 kr pr. hest pr. mrd. 

4)      Vi opsætter en sparekasse, hvor bla. Pengene for dameridning ryger i. Hvis man har lidt lommeuld, er man meget velkommen til at putte penge i kassen såvel. Disse penge vil gå til fællesforbedringer fx kaffemaskine, kaffe, vandslange m.m.

Jeg, Anita har tilladt mig at indføre endnu en regel – hvis man glemmer eller ikke får lukket døren ordentlig til vores bryggers og sadelrummet – koster det altså 5 kr. til kassen hver gang. Det er Bosse og min varme (olie) der hver gang ryger ud til fuglene, og det er jeg meget ked af. Til vinter skal man  lukke yderdøren, selv om man lige skal ind og hente en sadel.

5)      Et ønske kom om en længere vandslange og bedre samlinger til slangerne, når tid og råd er, opfyldes disse ønsker. Frem til da vil vi bede om, at man lægger slangen ind til siden på løbegangen, så hestene ikke ødelægger den og samlingerne.

Man skal sætte vandslangen på vandhanen, så den slutter helt til og vandet ikke løber ud på staldgangen i den øverste stald. Det kan lade sig gøre, at den ikke drypper.

6)      For hestene og sikkerhedens skyld blev der opfordret til at skaffe samme låse til boksene – som er på ponyboksene til i sær de heste, der bryder ud – i stedet for hængelåse og cykellås og andet godt. Vi har ikke råd til at skifte alle låsene ud, det vil koste ca. 2.000 kr. Hvis man selv anskaffer sig en sådan lås, pris 90 kr., sætter Bosse den på. Hvis man bliver tvunget til at flytte boks, er det vores ansvar at sørger for ny lås til den nye boks.

7)      Fejningen efter udluk fungere fantastisk godt! Der blev opfordret til, når man har taget halm for den fælles bunke, at rydder op efter sig, så resthalm ikke fylder.

Ligeledes kan det ikke siges for mange gange, at man skal feje efter sig selv, når man har muget ud og rive udenfor. Det kan blive et værre pløre, når det dårlige vejr kommer.

8)      Man skal rydde op efter sig, inden man rider ud på sin hest, feje møg, hår og andet ind til siden, inden man rider sin hest - så der er pænt og ryddeligt til næste person. Ligeledes skal man tage sin grime af kæderne og lægge på jorden. Det første man gør, når man kommer ind fra turen – er at smide sit affald ud på møddingen. Ikke vente til man er på vej hjem. En ryddelig staldgang er gavnlig for os alle.

9)      Ole vil forsøge at skaffe lidt grus, som vi kan smide på staldgangen til vinter i den bagerste stald og forhindre, at hestene glider.

10)  Når man har muget ud, skal man jævne sine toppe på møddingen, så der er plads til næstes møg. Vi må forsøge ikke at sprede arealet med møg men bygge ovenpå. Der må ikke komme møg oven på de sten, der ligger på jorden, hvor den forrige mødding lå.

11)  Trine vil komme med et bud på en ormekursordning her til efterår. Det er frivilligt, om man vil give sin hest ormekur eller få foretaget en ormeprøve først. Bare hesten er ormefri.

12)  Der vil blive lagt en mappe i foderrummet, hvor man kan skrive sin hests foderplan ind. Hvis man er forhindret i at komme, kan andre være behjælpelig med at fylde foder op.

13)  Bodil undersøger pris for leje af lokale til julefrokosten i år. Vi er efterhånden blevet så mange, at plads til os alle i de enkelte hjem kan være et problem. Vi finder en dato, hvor flest mulige kan komme.

14)  Råben og leg i stalden og ved ridebanen – i nærheden af  heste  er strengt forbudt!!!

Det er både til gene for heste og ryttere og dødens farligt. Der blev på mødet givet enstemmigt lov til at irettesætte de unge mennesker, hvis bølgerne går for højt.

Et ønske fra forældre er, at de unge arbejder (muge ud mm), rider og derefter har fritime (ude på foldene, hvor de ikke genere andre).

Dette er hestenes hjem - ikke en offentlig legeplads.

Jeg, Anita henstiller til, at man ikke har for mange venner med – når man har folk med, er man ansvarlige for, at de følger reglerne her, så vi undgår uheld. Heste er ikke legetøj.

Puha – en masse regler.?!

Vi minder om vores stævne den 12. oktober.

Tak for et hyggeligt møde med mange ansigter og meget kage.

Anita